Onze Stages 2020

MTC Tafeltennis is een organisatie is die aan iedereen de mogelijkheid wil bieden om trainingen te volgen op een aanneembaar niveau.
Vele clubs hebben meestal niet de mogelijkheid om een goede trainer in huis te halen voor die enkele talenten die ze in hun club hebben.
Voor die clubs is het soms moeilijk om, door gebrek aan een goede trainer, die opkomende talenten in hun club te houden.
MTC Tafeltennis heeft hiervoor haar stages in het leven geroepen, zodat iedereen die dat wenst of er nood aan heeft, een extra kans krijgt om onder de leiding van een gediplomeerd trainer/trainster te trainen en dit zonder dat ze hun eigen club hiervoor moeten verlaten.

We organiseren jaarlijks 5 stages die altijd tijdens de schoolvakanties plaatsvinden en ook genoemd zijn naar deze vakanties.
Deze stages zijn:
– Krokusstage
– Paasstage
– Zomerstage
– Herfststage
– Kerststage
De totale duur van iedere stage is 3 of 4 dagen waar er enkel in de namiddag tussen 13.00u en 18.00u getraind wordt onder begeleiding van een gediplomeerd trainer/trainster, enkel de zomerstage is hierop een uitzondering maar daarover lees je zo meteen wat meer.

Helaas heeft corona ons er ook toe verplicht dit jaar geen stage te organiseren.Volgend jaar zullen we er weer zijn!

Zomerstage:
Zonet kon je al lezen dat deze stage een uitzondering is op de andere stages wat betreft de duurtijd en trainingsuren. De reden hiervoor is dat deze stage plaats vindt in de zomervakantie, namelijk de maand augustus, en in totaal 8 dagen duurt.
Met heeft hier de keuze om deel te nemen aan de volledige duur van de stage, namelijk 8 dagen, of voor een blok van 4 dagen in het eerste deel van de stage of een blok van 4 dagen in het 2de deel van de stage.


Kostprijs van een stage:
We kunnen deze stages jammer genoeg niet gratis geven daar we ook onkosten hebben voor de huur van de lokalen, voor trainers moeten zorgen en vervoer van tafels en dergelijke. We proberen de prijs wel zo laag mogelijk te houden.
De prijs die we vragen is afhankelijk van de stage. Kleine stages kosten tussen de 30€ en de 50€, enkel de prijs van de zomerstage ligt hoger.
De juiste info over de prijs kan je op de affiche van elke stage terugvinden.